HABERLER
 

Hukuki Yardım Portalı

Vatandaşlar için genel dava türleri hakkında önemli ve işlevsel bilgiler, Dava takip usulleri, Örnek dava dilekçeleri... Önemli davalarla ilgili bilmeniz gerekenler.

 

DELİL TESPİTİ

 

GENEL UYGULAMA AÇIKLAMALARI

Dilekçe örneği AŞAĞIDA sunulmuş olup, "PARANTEZ İÇERİSİNDE BÜYÜK HARFLERLE YAZILMIŞ KISIMLARI KENDİ BİLGİLERİNİZLE DEĞİŞTİRİR VE DİĞER ALANLARDA KENDİ DURUMUNUZA UYGUN UYARLAMALAR YAPAR İSENİZ" uygun bir dilekçe yazmış olursunuz.

Tespit davası eda davasının öncüsü olup, eda davası açılamayacak durumlar için tespit davası (mesela hasımsız bir delil tespiti veya benzeri bir tespit davası) açılmasında davacının hukuki yararı bulunmadığı gibi, hemen eda davası açılabilecek durumlarda ( mesela taşınmaza elatma durumunda ) tespit davası açılmasında (müdahalenin varlığının tespiti) hukuki yarar bulunmamaktadır. Bu durumlarda tespit davasının reddi zorunlu olur.

HMK 400. maddesi "Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir.Delil tespiti istenebilmesi için hukuki yararın varlığı gerekir. Kanunda açıkça öngörülen hâller dışında, delilin hemen tespit edilmemesi hâlinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimal dâhilinde bulunuyorsa hukuki yarar var sayılır." hükmünü vazetmiştir.

Buna göre; hemen toplanmazsa kaybolabilecek veya toplanması çok zorlaşacak delillerin tespiti için tespit davası açılabilinir.

Mahkemelerimiz, tespit talebinin usulüne uygun yapılması halinde, bir karar yazarak delil tespitinin yapılmasına karar vermekteler. Eğer karşı tarafa tebligat yapıldıktan sonra delillerin toplanmasında bir sakınca yok ise tebligat yaparak, aksi takdirde karşı tarafa tebligat yapmadan delillin toplanmasına karar verilmektedir.

Her halükarda deliller toplandıktan sonra toplanan delillerin taraflara tebliğinin sağlandığını takip etmekte hassas davranılmalıdır. Bilirkişi raporu tebellüğ edilmiş ise ve bu raporda hatalı tespitler var ise buna karşı tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde itiraz edilebileceğini, aksi takdirde raporun itiraz etmeyen açısından kesinleşeceğinin gözden ırak tutulmaması gerekir.

 

 ( DELİL TESPİTİ İSTEMİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ )


( SULH HUKUK - ASLİYE HUKUK - TİCARET - TÜKETİCİ - İŞ - AİLE ) Mahkemesi'ne ( ELAZIĞ )

Davacı - Tespit İsteyen:( AHMET AK, YENİ MAHALLE GEÇER SOKAK NO:27 ELAZIĞ )

Davalı:( MEHMET KARA, YENİ MAHALLE GEÇER SOKAK NO:27 ELAZIĞ )

Dava: Delil Tespiti

Maddi Sebepler:
1) ( 23 SSS 111) plakalı araç ile 10.10.2011 tarihinde saat 15.oo sularında ( ELAZIĞ İSTASYON CADDESİNDE İSTASYONA DOĞRU SEYİR HALİNDE İKEN ) davalı (23 ZZZ 999) plakalı aracı ile gelerek aracıma çarpıp aracımda hasar meydana gelmesine sebebiyet vermiştir.

2)Davalı kusurlu hareketiyle sebebiyet verdiği aracımdaki zararı tazmine yanaşmamaktadır. Bu durumda açacağım eda devasının sonuna kadar aracımı hasarlı olarak bekletmem uygun olmadığından ve ilerde hasarların sebep ve mahiyeti değişebileceğinden ilerde açacağım eda davasına esas olmak üzere aracımdaki hasarın tespitini istemek zorunluluğu ortaya çıktı.

Hukuki Sebepler: HMK 400 ve devamı maddeler.

Deliller: Trafik kaza tutanağı, keşif, bilirkişi vs. deliller.

Sonuç İstem: Bana ait ( 23 SSS 111 ) plakalı araçta ( 10.10.2011 ) tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle oluşan hasarın miktar ve niteliğiyle birlikte delil olarak tespitine, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin aleyhine tespit istenenden alınarak tarafıma verilmesine karar verilmesini en derin saygılarımla arz ederim. ( 10.10.2011)

Davacı ( AHMET AK )

 
 

AÇIKLAMALI MECELLE

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, Aslı ve günüz Türkçesi ile açıklamalı olarak Mecelle-i Ahkamı Adliye külliyatını içermektedir.

SEÇİM UYGULAMA NOTLARI

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, İl Seçim Kurulu uygulamalarını, İlçe Seçim Kurulu Uygulamalarını ve Sandık Seçim Kurulu Uygulamalarını, Sevçimle ilgili yaşanabilecek sorunlar çözümleri ile ilgili özlü notları içermektedir.

KADASTRO NOTLARI

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, Kadastro Mahkemesi Uygulamalarını, Kadastro Davalarının çözümü ile ilgili özlü notları içermektedir.

YARGIYA ÇÖZÜMLER

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, Yargı'nın günümüz meselelerini ve çözüm önerilerini içermektedir.

ZİRAİ İŞLETME

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, tarım topraklarımızın parçalanmışlığının giderilmesi yollarını ve zirai işletme modelinin esaslarını içermektedir.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, görev ve yetki mevzuatını bir arada sunmakta olup, ayrıca dava türlerinin hangi yerlerdeki hangi mahkemelerinde açılabileceğini ve görülebileceğini gösteren bir tabloyuda içermektedir.

TCK USUL UYGULAMA TABLOSU

TCK da düzerlenen suçları, madde ve fıkralarıyla , görevli mahkemesi, uzlaşmaya tabi olup olmadığı, adli kontrol veya tutuklamanın mümkün olup olmadığı, istinabe yasağına ve müdafii tain zorunluluğuna tabi olup olmadığı ve zamanaşımı süresi bir tablo şeklinde gösteren çalışma hukuki bilgiler portalında yayınlandı..

TCK ARTIRIM, İNDİRİM VE İLGİLİ MADDELER TABLOSU

Hukuki bilgiler portalında yayınlanan TCK da düzenlenen suçların madde ve isimlediyle bu suçların artırım, indirim ve cezasızlık maddeleri ile ilgili maddelerden oluşan tablonunun uygulayıcılara kolaylık sağlayacağı düşüncesindeyiz .

HUKUKİ YARDIM GÜNCELLENDİ

Vatandaşların hukuki sorunlarını değerlendirmede ve çözmede önemli katkılar sağlayacak bilgiler güncellenerek kullanıma sunuldu.

MİRAS PAYLAŞTIRMA E_KİTABI YAYINLANDI

Kanuni miras payları ve mirascılık belgesi davaları hakkındaki e_kitap kullanıma sunuldu.

YARGICILAR 2011
gunes iletisim ajansi