HABERLER
 

Hukuki Yardım Portalı

Vatandaşlar için genel dava türleri hakkında önemli ve işlevsel bilgiler, Dava takip usulleri, Örnek dava dilekçeleri... Önemli davalarla ilgili bilmeniz gerekenler.

 

ÖNALIM (ŞUFA) DAVALARI

 

GENEL UYGULAMA AÇIKLAMALARI

ÖNALIM davası açmak için dilekçe yazmalısınız. Dilekçe örneği AŞAĞIDA sunulmuş olup, "PARANTEZ İÇERİSİNDE BÜYÜK HARFLERLE YAZILMIŞ KISIMLARI KENDİ BİLGİLERİNİZLE DEĞİŞTİRİR VE DİĞER ALANLARDA KENDİ DURUMUNUZA UYGUN UYARLAMALAR YAPAR İSENİZ" uygun bir dilekçe yazmış olursunuz.

Türk Medeni Kanununun 733. maddesine göre Önalım davasında üç aylık ve iki yıllık olmak üzere iki ayrı hak düşüm süresi vardır. Paydaşın 3. kişiye yaptığı satışın alıcı veya satıcı tarafından noter aracılığı ile diğer paydaşa bildirilmesi halinde 3 aylık hak düşüm süresi içerisinde önalım hakkı kullanılabilinir. Alıcı veya satıcı satıştan sonra noter aracılığı ile satış işlemini diğer paydaşa hiç bildirmezler ise her halükarda satışın üzerinden 2 yıl geçmesi ile yasal önalım hakkı düşer. Hak düşüm sürelerinden biri geçtikten ve dolayısıyla hak düşüme uğradıktan sonra yasal önalım hakkını kullanma imkânı kalmamaktadır.

Davacı dilekçesinde yeni tapu malikini davalı olarak göstermelidir.

     Önalım davalarına bakma görevi Asliye Hukuk Mahkemesine aittir. Dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Önalım davası dava konusu taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır. Bu yetki kuralı kamu düzeni ile ilgili olup kesin niteliktedir

Mahkemece dava konusu taşınmazın tapu kaydı tedavülleri ile birlikte ve son işlem akit tablosuyla birlikte tapudan getirtilmeli ve ayrıca tapudan dava konusu işlem nedeniyle davalının ödediği satış bedeli, tapu harç ve masrafları ayrı ayrı dökümlü gösterilmek suretiyle istenmelidir.

Bu tür davalarda davalı alıcının tapu masraflarını ve vergilerini az ödemek için taşınmazın satış bedelini tapuda az gösterdikleri yolunda muvazaa iddiası dinlenmez. Ancak davacının önalım hakkının engellenmesi amacıyla tapu bedelinin yüksek gösterildiği yolunda bir iddiası var ise bu iddia dinlenir ve her türlü delille kanıtlanabilinir.

Davacının Mahkemenin verdiği süre içerisinde belirtilen yere satış bedeli ile tapu harç ve masraflarını ödemeye özen göstermesi zorunludur. Bu paralar verilen kesin mehil içerisinde belirtilen yere ödenmediği takdirde önalım davasının reddine karar verilmesi gerekir.

Dava sonunda verilen karara karşı yasal temyiz süresi içresinde temyiz yoluna başvurma hakkınız bulunmaktadır.

 

 

( ŞUFA (ÖNALIM) DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ )


( ASLİYE HUKUK ) Mahkemesi'ne (AYVALIK)

Davacı: (AHMET AK YENİ MAHALLE GEÇER SOKAK NO:27 AYVALIK).

Davalı: (MEHMET KARA ESKİ MAHALLE SERÇE SOKAK NO:30 AYVALIK).

Dava: Önalım (Şufa)

Dava Değeri : ( 5.000 TL )

Maddi Sebepler:
1) Dava konusu ( AYVALIK) İlçesi, (KAYADİBİ) Köyü, ( 123 ) ada, ( 234 ) parsel numaralı taşınmazın (½ Sİ) benim adıma, (½ Sİ MUSTAFA AK) adına tapuda kayıtlı idi. Dava konusu taşınmazın ( MUSTAFA AK ADINA OLAN ½ HİSSESİ BU KİŞİ TARAFINDAN DAVALI MEHMET KARA’YA  ) 5.000 TL. bedel karşılığısatılarak tapuda devredilmiştir.

2) Yasal süresi içerisinde kanuni önalım hakkımı kullanmak istiyorum. Dava konusu taşınmazın önceki paydaşı tarafından davalıya satılan payının satış bedeli ve tapu masraflarını Mahkemece belirlenecek yere verilecek süre içerisinde yatırmaya hazırım. Önalım bedeli bu şekilde ödemek suretiyle dava konusu taşınmazın davalı adına olan payının tapuda adıma kaydedilmesini istiyorum.

Hukuki Sebepler: TMK İlgili Hükümleri.

Deliller: Tapu kayıtları, akit tablosu vs. deliller.

Sonuç İstem: Davalının Dava konusu ( AYVALIK) İlçesi, (KAYADİBİ) Köyü, ( 123 ) ada, ( 234 ) parsel numaralı taşınmazda önalım hakkımın kullandırılarak satış bedeli ve tapu masrafları tarafımdan karşılanmak suretiyle davalı adına olan kısmının tapusunun iptali ile adıma tapuya tesciline,  avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalıdan alınarak tarafıma verilmesine karar verilmesini en derin saygılarımla arz ederim. (10.10.2011)

Davacı (AHMET AK)

 

 
 
 

AÇIKLAMALI MECELLE

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, Aslı ve günüz Türkçesi ile açıklamalı olarak Mecelle-i Ahkamı Adliye külliyatını içermektedir.

SEÇİM UYGULAMA NOTLARI

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, İl Seçim Kurulu uygulamalarını, İlçe Seçim Kurulu Uygulamalarını ve Sandık Seçim Kurulu Uygulamalarını, Sevçimle ilgili yaşanabilecek sorunlar çözümleri ile ilgili özlü notları içermektedir.

KADASTRO NOTLARI

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, Kadastro Mahkemesi Uygulamalarını, Kadastro Davalarının çözümü ile ilgili özlü notları içermektedir.

YARGIYA ÇÖZÜMLER

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, Yargı'nın günümüz meselelerini ve çözüm önerilerini içermektedir.

ZİRAİ İŞLETME

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, tarım topraklarımızın parçalanmışlığının giderilmesi yollarını ve zirai işletme modelinin esaslarını içermektedir.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, görev ve yetki mevzuatını bir arada sunmakta olup, ayrıca dava türlerinin hangi yerlerdeki hangi mahkemelerinde açılabileceğini ve görülebileceğini gösteren bir tabloyuda içermektedir.

TCK USUL UYGULAMA TABLOSU

TCK da düzerlenen suçları, madde ve fıkralarıyla , görevli mahkemesi, uzlaşmaya tabi olup olmadığı, adli kontrol veya tutuklamanın mümkün olup olmadığı, istinabe yasağına ve müdafii tain zorunluluğuna tabi olup olmadığı ve zamanaşımı süresi bir tablo şeklinde gösteren çalışma hukuki bilgiler portalında yayınlandı..

TCK ARTIRIM, İNDİRİM VE İLGİLİ MADDELER TABLOSU

Hukuki bilgiler portalında yayınlanan TCK da düzenlenen suçların madde ve isimlediyle bu suçların artırım, indirim ve cezasızlık maddeleri ile ilgili maddelerden oluşan tablonunun uygulayıcılara kolaylık sağlayacağı düşüncesindeyiz .

HUKUKİ YARDIM GÜNCELLENDİ

Vatandaşların hukuki sorunlarını değerlendirmede ve çözmede önemli katkılar sağlayacak bilgiler güncellenerek kullanıma sunuldu.

MİRAS PAYLAŞTIRMA E_KİTABI YAYINLANDI

Kanuni miras payları ve mirascılık belgesi davaları hakkındaki e_kitap kullanıma sunuldu.

YARGICILAR 2011
gunes iletisim ajansi