HABERLER
 

Hukuki Yardım Portalı

Vatandaşlar için genel dava türleri hakkında önemli ve işlevsel bilgiler, Dava takip usulleri, Örnek dava dilekçeleri... Önemli davalarla ilgili bilmeniz gerekenler.

 

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI

GENEL UYGULAMA AÇIKLAMALARI

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ davası için dilekçe yazmalısınız. Dilekçe örneği AŞAĞIDA sunulmuş olup, "PARANTEZ İÇERİSİNDE BÜYÜK HARFLERLE YAZILMIŞ KISIMLARI KENDİ BİLGİLERİNİZLE DEĞİŞTİRİR VE DİĞER ALANLARDA KENDİ DURUMUNUZA UYGUN UYARLAMALAR YAPAR İSENİZ" uygun bir dilekçe yazmış olursunuz.

Ortaklığın giderilmesi davası Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır ve görülür. Dava ortaklığın giderilmesi istenen mal bir tane ise bunun bulunduğu yerde, birden fazla ise bunlardan birinin bulunduğu yerde açılmalıdır.

Ortaklığın giderilmesi içim bir veya birden çok taşınır veya taşınmaz malın taraflar arasında ortak mülkiyete konu olması ve ortaklığı davam zorunluluğunun bulunmaması gereklidir.

Mahkemece duruşma açılıp, varsa tapu kaydı, kroki, imar durumu gibi deliller toplandıktan sonra keşif kararı verilir.

Keşifte üzerindeki ortaklığın giderilmesi istenen taşınmazın varlığı, tapuya kayıtlı ise kayıtlara uygunluğu, taksim imkânının olup olmadığı ve gerekiyorsa değeri ve satış gerekip de paydaşlardan biri adına tapuya kayıtlı veya tarafların üzerinde ittifak ettikleri muktesat (bina vb.) var ise bedel paylaşım oranları tespit olunur. Taksim talebi varsa ve taksim mümkün ise taksim projesi hazırlattırılır. Bilirkişi raporları alındıktan sonra taksim talebi ve imkânı var ise taksine, yok ise satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilir.
Keşif sonunda verilen bilirkişi raporuna tebliğden itibaren bir hafta içerisinde itiraz etme hakkınızın bulunduğunu, bu süre içerisinde itiraz etmez iseniz raporun sizin açınızdan kesinleşerek buna göre işlem yapılacağını gözden ırak tutmamalısınız.

Mahkeme delilleri topladıktan sonra talepleri de nazara alarak karar verecektir. Taraflar taksim talep etmişler ve bu mümkün değil ise satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmeyecek, davanın reddi yoluna gidilecektir.
Ortaklığın giderilmesi davası çok yönlü davalardandır. Davalılarında ayrı ayrı davacı gibi talepte bulunma, davayı takip ederek sonuçlandırma ve davacının sahip olduğu tüm hak ve yetkileri kullanma hakkı vardır.
Ortaklığın taksim suretiyle giderilmesi gerekiyor ise taraflar taksim şekli konusunda anlaşamadıkları takdirde paylar kura yöntemi ile belirlenecektir.
Kat mülkiyeti kurmak suretiyle ortaklığın giderilmesi yoluna gidilmesi halinde kat mülkiyeti kurmada gerekli olan belgeler (binanın belediyeden onaylı projesi, fotoğrafları, noterden onaylı yönetim planı ve malikler listesinin verilecek süreler içerisinde taraflarca hazırlattırılması veya Mahkemenin bu konuda yetkisini kullanarak yöntemince hazırlatması gerekmektedir.
Karara karşı tebliğden itibaren 8 gün içerisinde mahkemesine verilecek veya başka bir mahkeme kanalıyla gönderilecek bir dilekçe ile temyiz kanun yoluna başvurmak mümkündür.

 

 

( ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ )

Sulh Hukuk Mahkemesi'ne (GAZİANTEP)

Davacı:( AHMET AK YENİ MAHALLE GEÇER SOKAK NO:27 GAZİANTEP )

Davalı:( MEHMET AK YENİ MAHALLE GEÇER SOKAK NO:11 GAZİANTEP )

Dava: Ortaklığın Giderilmesi

Maddi Sebepler:
1)( GAZİANTEP ) İli, ( MERKEZ ) İlçesi, ( YENİ )Mahalle ( 123 ) Ada, ( 234 ) Parsel numaralı taşınmaz taraflar arasında ortak mülkiyete konudur.

2)Ortaklığın devamını zorunlu kılan bir sebep bulunmadığı gibi, ortaklığın devamına gerek de kalmamış bulunmaktadır.

3)Taraflar bir araya gelerek ortaklığın giderilmesi sorununu kendi aralarında çözüme kavuşturamadıklarından ortaklığın giderilmesi için bu davanın açılma zorunluluğu ortaya çıktı.

Hukuki Sebepler: HUKM 569 ve devamı maddeler,
Deliller: Tapu kaydı, kroki, imar durumu, keşif, bilirkişi vs. deliller.

Sonuç İstem: Dava konusu taşınmazın üzerindeki ortaklığın ( TAKSİM ) - ( SATIŞ ) - (MUMKÜNSE TAKSİM OLMADIĞI TAKDİRDE SATIŞ ) - ( KAT MÜLKİYETİ KURULMASI ) suretiyle giderilmesine, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin karşı taraftan alınarak tarafıma verilmesine karar verilmesini en derin saygılarımla arz ederim. ( 17.04.2010 )

Davacı ( AHMET AK )

 

 
 
 

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, görev ve yetki mevzuatını bir arada sunmakta olup, ayrıca dava türlerinin hangi yerlerdeki hangi mahkemelerinde açılabileceğini ve görülebileceğini gösteren bir tabloyuda içermektedir.

TCK USUL UYGULAMA TABLOSU

TCK da düzerlenen suçları, madde ve fıkralarıyla , görevli mahkemesi, uzlaşmaya tabi olup olmadığı, adli kontrol veya tutuklamanın mümkün olup olmadığı, istinabe yasağına ve müdafii tain zorunluluğuna tabi olup olmadığı ve zamanaşımı süresi bir tablo şeklinde gösteren çalışma hukuki bilgiler portalında yayınlandı..

TCK ARTIRIM, İNDİRİM VE İLGİLİ MADDELER TABLOSU

Hukuki bilgiler portalında yayınlanan TCK da düzenlenen suçların madde ve isimlediyle bu suçların artırım, indirim ve cezasızlık maddeleri ile ilgili maddelerden oluşan tablonunun uygulayıcılara kolaylık sağlayacağı düşüncesindeyiz .

HUKUKİ YARDIM GÜNCELLENDİ

Vatandaşların hukuki sorunlarını değerlendirmede ve çözmede önemli katkılar sağlayacak bilgiler güncellenerek kullanıma sunuldu.

MİRAS PAYLAŞTIRMA E_KİTABI YAYINLANDI

Kanuni miras payları ve mirascılık belgesi davaları hakkındaki e_kitap kullanıma sunuldu.

YARGICILAR 2010
gunes iletisim ajansi