HABERLER
 

Hukuki Yardım Portalı

Vatandaşlar için genel dava türleri hakkında önemli ve işlevsel bilgiler, Dava takip usulleri, Örnek dava dilekçeleri... Önemli davalarla ilgili bilmeniz gerekenler.

 

TAPU DÜZELTİMİ (TAPU TASHİHİ) DAVALARI

 

GENEL UYGULAMA AÇIKLAMALARI

TAPU KAYDI DÜZELTİMİ davası için dilekçe yazmalısınız. Dilekçe örneği AŞAĞIDA sunulmuş olup, "PARANTEZ İÇERİSİNDE BÜYÜK HARFLERLE YAZILMIŞ KISIMLARI KENDİ BİLGİLERİNİZLE DEĞİŞTİRİR VE DİĞER ALANLARDA KENDİ DURUMUNUZA UYGUN UYARLAMALAR YAPAR İSENİZ" uygun bir dilekçe yazmış olursunuz.

Tapu kaydındaki isim, soy isim, baba ismi, yüzölçümü gibi konulardaki yanlışlıkların düzeltilmesi için tapuda düzeltim davasını açabilirsiniz.

Dava konusu taşınmazın değerini dilekçenizde belirtmek durumundasınız. Davayı Asliye Hukuk Mahkemesinde açmanız gerekir.

Taşınmaz ile ilgili davalarda yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olduğu ve bu yetki kuralı kamu düzenine ilişkin bulunduğu için davayı taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açmalısınız.

Dava dilekçenize elde edebileceğiniz bütün delilleri eklemeniz, daha sonra da diğer delillerin toplanması için üzerinize düşen sorumluluğu kısa sürede yerine getirmeniz davanızın çabuk sonuçlanması için önemlidir. Bu tür davalarda tanık dinlenmesi gereklidir. Tanıklarınızın taşınmazı ve sizi iyi tanıyan yanlışlığı bilen kişilerden olması önemlidir. Tanıklarınızın isim, adres ve bildikleri maddi olayları ve nereden bildiklerini ivedilikle mahkemeye bildirmeniz size zaman kazandıracaktır.

Davanızı her türlü delille kanıtlayabilirsiniz ve bunu yapmak zorundasınız. Delillerin davanızı tam olarak kanıtladığından emin değilseniz davayı takip etmeyerek işlemden kalkmasını ve açılmamış sayılmasına karar verilmesini sağlamanız önerilir. Bu durumda davanızı kanıtlayacak delilleri temin ettikten sonra gerekirse bir uzman avukata vekâletname vermek suretiyle davayı yeniden açabilir ve istediğiniz sonucu alabilirsiniz.

Mahkemenin verdiği karara karşı temyiz yolunuz açıktır. Bu yolu kullanmak istiyorsanız kararın tebliğinden itibaren yasal süre içerisinde temyiz dilekçesini hazırlayıp mahkemesine sunmanız veya mahkemesine gönderilmek üzere başka bin yer mahkemesine vermeniz gerekir.

 

 

(TAPU DÜZELTİMİ DAVALARI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ)


( SULH HUKUK ) Mahkemesi'ne ( KASTAMONU )

Davacı:( AHMET AK YENİ MAHALLE GEÇER SOKAK NO:27 KASTAMONU )

Davalı: Tapu Sicil Müdürlüğü ( KASTAMONU )
Dava: Tapuda İsim Düzeltimi

Dava Konusu Taşınmazın Değeri : ( 5.000 TL )

Maddi Sebepler:
1)Dava konusu ( KASTAMONU ) İli, (MERKEZ) İlçesi, (KAYADİBİ) Köyü, ( 123 ) ada, ( 234 ) parsel numaralı taşınmaz tapulu malımdır.

2)Dava konusu bu taşınmazın tapu kaydında baba adı sütununda (HACI) yazmaktadır.

3)Nüfus kaydına göre benim babamın adı (HACI) değil (MUSTAFA)'dır. (HACI) benim babamın ismi değil (LAKABIDIR). Tapuya tescil işlemi sırasında baba adı yanlış yazılmıştır.

4)Çevrede başka (HACI OĞLU AHMET AK) diye bir kimse bulunmadığı gibi, dava konusu taşınmazın üzerinde herhangi bir hakkı olan veya hak iddia eden bu isimde bir kimse de bulunmamaktadır.

5)Dava konusu taşınmazın tapu kaydındaki bu yanlışlığın düzeltilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu ortaya çıktı.

Hukuki Sebepler: TMK İlgili Hükümleri.

Deliller: Nüfus kayıtları, tapu kayıtları, tespit tutanakları, zabıta araştırması tanık, gerekirse keşif vs. deliller.

Sonuç İstem: Dava konusu ( KASTAMONU ) İli, (MERKEZ) İlçesi, (KAYADİBİ) Köyü, ( 123 ) ada, ( 234 ) parsel numaralı taşınmazın tapu kaydında (HACI) olarak yazılı bulunan baba adının (MUSTAFA) olarak düzeltilmesine karar verilmesini en derin saygılarımla arz ederim. ( 10.10.2011 )

Davacı ( AHMET AK )

 

 
 
 

AÇIKLAMALI MECELLE

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, Aslı ve günüz Türkçesi ile açıklamalı olarak Mecelle-i Ahkamı Adliye külliyatını içermektedir.

SEÇİM UYGULAMA NOTLARI

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, İl Seçim Kurulu uygulamalarını, İlçe Seçim Kurulu Uygulamalarını ve Sandık Seçim Kurulu Uygulamalarını, Sevçimle ilgili yaşanabilecek sorunlar çözümleri ile ilgili özlü notları içermektedir.

KADASTRO NOTLARI

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, Kadastro Mahkemesi Uygulamalarını, Kadastro Davalarının çözümü ile ilgili özlü notları içermektedir.

YARGIYA ÇÖZÜMLER

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, Yargı'nın günümüz meselelerini ve çözüm önerilerini içermektedir.

ZİRAİ İŞLETME

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, tarım topraklarımızın parçalanmışlığının giderilmesi yollarını ve zirai işletme modelinin esaslarını içermektedir.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, görev ve yetki mevzuatını bir arada sunmakta olup, ayrıca dava türlerinin hangi yerlerdeki hangi mahkemelerinde açılabileceğini ve görülebileceğini gösteren bir tabloyuda içermektedir.

TCK USUL UYGULAMA TABLOSU

TCK da düzerlenen suçları, madde ve fıkralarıyla , görevli mahkemesi, uzlaşmaya tabi olup olmadığı, adli kontrol veya tutuklamanın mümkün olup olmadığı, istinabe yasağına ve müdafii tain zorunluluğuna tabi olup olmadığı ve zamanaşımı süresi bir tablo şeklinde gösteren çalışma hukuki bilgiler portalında yayınlandı..

TCK ARTIRIM, İNDİRİM VE İLGİLİ MADDELER TABLOSU

Hukuki bilgiler portalında yayınlanan TCK da düzenlenen suçların madde ve isimlediyle bu suçların artırım, indirim ve cezasızlık maddeleri ile ilgili maddelerden oluşan tablonunun uygulayıcılara kolaylık sağlayacağı düşüncesindeyiz .

HUKUKİ YARDIM GÜNCELLENDİ

Vatandaşların hukuki sorunlarını değerlendirmede ve çözmede önemli katkılar sağlayacak bilgiler güncellenerek kullanıma sunuldu.

MİRAS PAYLAŞTIRMA E_KİTABI YAYINLANDI

Kanuni miras payları ve mirascılık belgesi davaları hakkındaki e_kitap kullanıma sunuldu.

YARGICILAR 2011
gunes iletisim ajansi