HABERLER
 

Hukuki Yardım Portalı

Vatandaşlar için genel dava türleri hakkında önemli ve işlevsel bilgiler, Dava takip usulleri, Örnek dava dilekçeleri... Önemli davalarla ilgili bilmeniz gerekenler.

 

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI

GENEL UYGULAMA AÇIKLAMALARI

TAPU İPTALİ VE TESCİL davası açmak için dilekçe yazmalısınız. Dilekçe örneği AŞAĞIDA sunulmuş olup, "PARANTEZ İÇERİSİNDE BÜYÜK HARFLERLE YAZILMIŞ KISIMLARI KENDİ BİLGİLERİNİZLE DEĞİŞTİRİR VE DİĞER ALANLARDA KENDİ DURUMUNUZA UYGUN UYARLAMALAR YAPAR İSENİZ" uygun bir dilekçe yazmış olursunuz.
Bu tür masraflı davaları açmadan önce gerekli araştırmaları yapmanız ve delillerinizi önceden toplamanız önem taşır. Özellikle doğru yere ve doğru kişiye dava açtığınızdan emin olmalısınız. Bunun için Kadastro Müdürlüğüne müracaat edip harç yatırarak veya özel kuruluş ve kişilere başvurarak bir kadastro elamanını taşınmazın başına götürerek pafta uygulaması yaptırmanız ve saptanan parselin tapu kayıt bilgilerini tespit ederek kimin adına tapuda kayıtlı olduğunu saptamanız uygun olur.
Dava konusu taşınmazın değerini dilekçenizde belirtmek durumundasınız. Davayı Asliye Hukuk Mahkemesinde açmanız gerekir.

Taşınmaz ile ilgili davalarda yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olduğu ve bu yetki kuralı kamu düzenine ilişkin bulunduğu için davayı taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açmalısınız.

Dava dilekçenize elde edebileceğiniz bütün delilleri eklemeniz, daha sonra da diğer delillerin toplanması için üzerinize düşen sorumluluğu kısa sürede yerine getirmeniz davanızın çabuk sonuçlanması için önemlidir. Bu tür davalarda keşif yapılması ve keşif yerinde bilirkişi ve tanık dinlenmesi gereklidir. Tanıklarınızın taşınmazı ve sizi iyi tanıyan yanlışlığı bilen kişilerden olması önemlidir. Tanıklarınızın isim, adres ve bildikleri maddi olayları ve nereden bildiklerini mahkemeye bildirmeniz size zaman kazandıracaktır.

Keşif sonunda verilen bilirkişi raporuna tebliğden itibaren bir hafta içerisinde itiraz etme hakkınızın bulunduğunu, bu süre içerisinde itiraz etmez iseniz raporun sizin açınızdan kesinleşerek buna göre işlem yapılacağını gözden ırak tutmamalısınız.
Mahkemenin verdiği karara karşı temyiz yolunuz açıktır. Bu yolu kullanmak istiyorsanız kararın tebliğinden itibaren yasal süre içerisinde temyiz dilekçesini hazırlayıp mahkemesine sunmanız veya mahkemesine gönderilmek üzere başka bin yer mahkemesine vermeniz gerekir.

 

 ( TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ )

( ASLİYE HUKUK ) Mahkemesi'ne ( EDİRNE )

Davacı:( AHMET AK YENİ MAHALLE GEÇER SOKAK NO:27 EDİRNE )

Davalı: ( MEHMET KARA ESKİ MAHALLE SERÇE SOKAK NO:30 EDİRNE )

Dava: Tapu İptali Ve Tescil

Dava Konusu Taşınmazın Değeri : ( 5.000 TL )

Maddi Sebepler:
1)Dava konusu ( EDİRNE ) İli, (MERKEZ) İlçesi, (KAYADİBİ) Köyü, ( 123 ) ada, ( 234 ) parsel numaralı taşınmaz ceddimden intikalen gelen 30 yılı aşkın süredir nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla arpa ve buğday tarımı yaparak zilyet ettiğim bir taşınmazdır.

2)Dava konusu bu taşınmaz köyümüzde (2008) yılında yapılan kadastro çalışmaları sırasında bilmediğim sebeplerden dolayı davalının adına tespit ve tapuya tescil edilmiştir.

3)Davalının dava konusu taşınmazda hiçbir hakkı bulunmadığı gibi, kendisine durumu izah etmeye çalışmama rağmen tapu devrini yapmaya yanaşmamaktadır. Bu nedenlerle dava konusu taşınmazın davalı adına olan tapusunun iptali ile adıma tescili için bu davanın açılması zorunluluğu ortaya çıktı.

Hukuki Sebepler: TMK İlgili Hükümleri.

Deliller: Nüfus kayıtları, tapu kayıtları, tespit tutanakları, tanık, keşif, bilirkişi vs. deliller.

Sonuç İstem: Dava konusu ( EDİRNE ) İli, (MERKEZ) İlçesi, (KAYADİBİ) Köyü, ( 123 ) ada, ( 234 ) parsel numaralı taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile adıma tapuya tesciline, avukatlık ücreti ve mahkeme masraflarının davalıdan alınıp tarafıma verilmesine karar verilmesini en derin saygılarımla arz ederim. ( 10.10.2011 )

Davacı ( AHMET AK )

 
 

AÇIKLAMALI MECELLE

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, Aslı ve günüz Türkçesi ile açıklamalı olarak Mecelle-i Ahkamı Adliye külliyatını içermektedir.

SEÇİM UYGULAMA NOTLARI

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, İl Seçim Kurulu uygulamalarını, İlçe Seçim Kurulu Uygulamalarını ve Sandık Seçim Kurulu Uygulamalarını, Sevçimle ilgili yaşanabilecek sorunlar çözümleri ile ilgili özlü notları içermektedir.

KADASTRO NOTLARI

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, Kadastro Mahkemesi Uygulamalarını, Kadastro Davalarının çözümü ile ilgili özlü notları içermektedir.

YARGIYA ÇÖZÜMLER

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, Yargı'nın günümüz meselelerini ve çözüm önerilerini içermektedir.

ZİRAİ İŞLETME

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, tarım topraklarımızın parçalanmışlığının giderilmesi yollarını ve zirai işletme modelinin esaslarını içermektedir.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, görev ve yetki mevzuatını bir arada sunmakta olup, ayrıca dava türlerinin hangi yerlerdeki hangi mahkemelerinde açılabileceğini ve görülebileceğini gösteren bir tabloyuda içermektedir.

TCK USUL UYGULAMA TABLOSU

TCK da düzerlenen suçları, madde ve fıkralarıyla , görevli mahkemesi, uzlaşmaya tabi olup olmadığı, adli kontrol veya tutuklamanın mümkün olup olmadığı, istinabe yasağına ve müdafii tain zorunluluğuna tabi olup olmadığı ve zamanaşımı süresi bir tablo şeklinde gösteren çalışma hukuki bilgiler portalında yayınlandı..

TCK ARTIRIM, İNDİRİM VE İLGİLİ MADDELER TABLOSU

Hukuki bilgiler portalında yayınlanan TCK da düzenlenen suçların madde ve isimlediyle bu suçların artırım, indirim ve cezasızlık maddeleri ile ilgili maddelerden oluşan tablonunun uygulayıcılara kolaylık sağlayacağı düşüncesindeyiz .

HUKUKİ YARDIM GÜNCELLENDİ

Vatandaşların hukuki sorunlarını değerlendirmede ve çözmede önemli katkılar sağlayacak bilgiler güncellenerek kullanıma sunuldu.

MİRAS PAYLAŞTIRMA E_KİTABI YAYINLANDI

Kanuni miras payları ve mirascılık belgesi davaları hakkındaki e_kitap kullanıma sunuldu.

YARGICILAR 2011
gunes iletisim ajansi